#KATOWICE - CHCEMY WIĘCEJ

Jednostka Pomocnicza

Jednostka Pomocnicza to najniższy szczebel samorządności. Jest to bardzo mały teren, zwykle zajmujący jedną lub kilka dzielnic. Na tym terenie gmina może powołać Radę Jednostki Pomocniczej, która w imieniu mieszkańców będzie zajmowała się ważnymi dla nich sprawami.

W Katowicach nie wszystkie dzielnice mają swoje Rady Jednostek Pomocniczych. W naszej części miasta, czyli w dzielnicach Centrum oraz Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, takich rad nie ma.

W tej chwili trwają już prace nad utworzeniem Rady Jednostki Pomocniczej nr 4 - Osiedle Paderewskiego-Muchowiec. Prace polegają na zbieraniu podpisów poparcia mieszkańców, którzy chcą utworzyć taką Radę.

Rada ma dość spore możliwości wpływania na życie mieszkańców. Jej budżet to 150000 zł. Tyle może samodzielnie wydać na lokalną działalność - place zabaw, remonty, festyny czy inne akcje. Ma również możliwość wnioskowania do Urzędu Miasta o dodatkowe środki na realizację większych przedsięwzięć.

Jeżeli chcesz, możesz również włączyć się aktywnie do akcji zbierania podpisów. Pobierz formularz:


Lista - strona 1

Lista - strona 2Copyright (c) Adam Południak 2014

Projekt i wykonanie: amp.cms

Wszelkie prawa zastrzeżone